Lucrari de expropriere

Lucrari de expropriere

Exproprierea reprezinta acea operatiune juridica ce are ca efecte principale trecerea unui bun din proprietatea privata in proprietatea publica a Statului Roman, in vederea executarii unor lucrari de utilitate publica, in baza unor despagubiri stabilite in conformitate cu Grila Notarilor Publici.

Legea nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean sau local, Hotararea Guvernului nr. 53/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 cu modificarile si completarile ulterioare, dar si alte acte legislative in vigoare, stabilesc cadrul juridic pentru luarea masurii necesare executarii tuturor lucrarilor de expropriere necesare.

In vederea realizarii lucrarilor, expropriatorul are obligatia de a aproba prin hotarare a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarare a autoritatii administratiei publice locale sau judetene, indicatorii tehnico-economici ai lucrarilor de interes national, judetean si local, pe baza documentatiei tehnico-economice aferente, amplasamentul lucrarilor, conform variantei finale a studiului de prefezabilitate/ de fezabilitate, dupa caz si sursa de finantare.

Etapei declararii utilitatii publice ii succede etapa executarii planurilor de amplasament cuprinzand terenurile si constructiile propuse spre expropriere, cu indicarea numelui proprietarilor, cat si a ofertelor de despagubire.

Declansarea procedurii de expropriere a tuturor imobilelor care constituie coridorul de expropriere, a listei proprietarilor asa cum rezulta din evidentele Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara sau ale unitatilor administrativ-teritoriale, sumele individuale aferente despagubirilor estimate de catre expropriator pe baza unui raport de evaluare intocmit avand in vedere expertizele intocmite si actualizate de camerele notarilor publici sunt aprobate prin Hotarare de Guvern/Consiliu Judetean/Local, dupa caz. In aceasta faza, dupa depunerea documentatiei cu amplasamentul lucrarii la institutiile abilitate, cei interesati au posibilitatea consultarii ei la sediile Consiliilor Locale aferente.

Transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor din proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale si in administrarea expropriatorului opereaza de drept la data emiterii de catre expropriator a actului administrativ de expropriere, ulterior consemnarii sumelor aferente despagubirii, respectiv de la data emiterii Deciziei/Dispozitiei de expropriere.

In cei 20 de ani de experienta in domeniul exproprierilor, PROMETER M&G S.R.L., a dezvoltat o structura interna de organizare avand la baza o serie de elemente primordiale, prin care se demonstreaza nivelul de intelegere al serviciilor ce urmeaza a fi prestate.

Aceste elemente sunt:

 • Capitalul uman implicat in fiecare proiect: calitatea, pregatirea profesionala si experienta resurselor umane avand un impact considerabil asupra finalizarii cu promptitudine si profesionalism a tuturor proiectelor asumate.
 • Organizarea, ordinea interna si disciplina in desfasurarea sarcinilor sunt primordiale in fata unui volum mare de munca intr-un interval de timp limitat.
 • Asigurarea de conditii adecvate pentru desfasurarea activitatii: suport logistic si administrativ,
 • Conlucrarea tuturor partilor implicate si transferul de experienta/cunostinte catre cei implicati in proiect pentru solutionarea cu operativitate a tuturor problemelor ce pot aparea pe parcursul derularii proiectului;
 • Coordonarea eficienta a activitatilor ce urmeaza a se desfasura, in vederea respectarii termenelor stabilite pentru fiecare categorie de servicii in parte;

PROMETER M&G S.R.L., a reusit sa dovedeasca de-a lungul timpului, prin perseverenta si determinare, ca are capacitatea sa duca la indeplinire toate proiectele de mare anvergura asumate, situandu-se, in prezent, in topul societatilor specializate in aplicarea procedurii de expropriere din Romania.

Printre lucrarile realizate de catre noi se numara:

 1. Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Stei”;
 2. Intocmire documentatii cadastrale si rapoarte de evaluare in vederea dobandirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizarii lucrarii de utilitate publica "Varianta de ocolire Timisoara Sud”;
 3. Intocmirea documentatiilor necesare, servicii de asistenta si reprezentare pentru dobandirea terenurilor necesare investitiei: ”Largirea la 4 benzi de circulatie pe DJ 592 Timisoara-Mosnita Noua”;
 4. Servicii cadastrale si de evaluare pentru dobandirea prin expropriere a imobilelor necesare realizarii lucrarilor privind: "Largirea la 4 benzi de circulatie pe DJ 691, Sector II : Centura Timisoara si Centura Timisoara-Autostrada A1 (km 12+975) in cadrul proiectului : Modernizare DJ 691 largirea la 4 benzi a sectorului km 2+275(sens giratoriu)- Centura Timisoara si Centura Timisoara-Autostrada A1 (km 12+975)";
 5. Servicii topo-cadastrale, servicii de evaluare imobile precum si servicii de asistenta si reprezentare juridica pentru dobandirea prin expropriere/transfer a terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului „Realizarea frontului transversal de 12 m a drumului comunal DC 149 Mosnita Noua-Mosnita Veche”;
 6. Servicii de consiliere si de consultanta in inginerie, pentru ”Realizare infrastructura de interes local in Comuna Giroc, judetul Timis”;
 7. Servicii de realizare documentatii cadastrale si avizarea acestora la OCPI, pentru emitere hotarare de consiliu local in baza Legii 255/2010, documentatii cadastrale de dezlipire, rapoartele de evaluare aferente, intocmirea proceselor verbale si hotararilor comisiei de stabilire a despagubirilor, precum si reprezentarea in instanta, pentru expropriere pentru cauza de utilitate publica, respectiv realizarea lucrarilor de “Amenajare drumuri agricole in comuna Vladimirescu, judetul Arad”;