Cadastru general si de specialitate

Cadastru general si de specialitate

“Proprietatea este dreptul pe care îl are cineva de a se bucura si dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însă în limitele determinate de lege” conform art. 480 din Codul civil.

Exercitarea proprietăţii asupra bunurilor imobile, pământul si clădirile, care constituie suporturi esenţiale ale vieţii, a condus de-a lungul timpului la necesităţile de măsurare a pământului si de înregistrare si evidenţă a proprietăţii, prin care să fie conservat si garantat dreptul de proprietate individual asupra bunurilor proprii împotriva abuzurilor oricui.

Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor si înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legătură cu imobilele.

“Cadastrul sa fie o veritabila garantie a proprietatii si o certitudine a independentei fiecaruia” Napoleon Bonaparte

Luand in considerare efectul pe care il poate avea cadastrul asupra delimitarii imobilelor, este necesar ca toti proprietarii sa faca demersuri pentru a verifica situatia din teren, respectiv corectitudinea limitelor de proprietate si a imprejmuirilor si actualizarea suprafetei din cartea funciara in conformitate cu suprafata rezultata in urma masuratorilor topo-cadastrale. Inscrierea/Actualizarea datelor in/din cartea funciara este necesara in vederea evitarii situatiilor litigioase/proceselor care de multe ori sunt costisitoare si de lunga durata.

Lucrările de cadastru se realizeaza in scopul de a furniza celor interesaţi date reale si complete despre imobile. Inscrierea unui imobil in cartea funciara si obtinerea graficii in sistemul integrat de cadastru si carte funciara este o garanție a dreptului de proprietate, dar reprezintă si o condiție obligatorie in prezent daca:

 • doriti sa instrainati un imobil (vânzare, donaţie, mostenire, schimb imobiliar, etc.);
 • doriti sa ipotecati un imobil;
 • doriti o garanţie asupra dreptului de proprietate a imobilului.

In acest context, pentru a veni in sprijinul dumneavoastra va oferim urmatoarele servicii de cadastru:

 • documentatii cadastrale pentru inscrierea in cartea funciara a terenurilor;
 • documentatie cadastrală pentru prima inscriere CF vechi;
 • documentaţie cadastrala pentru receptia planului parcelar si atribuirii numerelor cadastrale;
 • documentatii cadastrale pentru inscrierea/radiere in cartea funciara a constructiilor;
 • documentatii cadastrale pentru actualizare date imobil/unitate individuala;
 • documentaţie pentru recepţia planului topografic necesar întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire sau desfiinţare
 • documentatii cadastrale pentru puneri în posesie în vederea obținerii Titlurilor de proprietate pentru terenuri agricole si forestiere;
 • documentatii cadastrale pentru alipiri (comasari) imobile;
 • documentatii cadastrale pentru dezlipiri imobile;
 • documentaţie cadastrala pentru înscrierea dezmembrămintelor dreptului de proprietate privata/publica;
 • documentatii cadastrale pentru receptia suportului topografic al PUD, PUZ, PUG;
 • documentatii in vederea obtinerii avizului pentru inceperea lucrarilor de specialitate;
 • documentatii cadastrale pentru scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol si obtinerea avizelor aferente;
 • documentaţie cadastrală de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară
 • documentatii cadastrale pentru apartamentari, reapartamentari, subapartamentari, intabulare mansarda;
 • intocmire relevee;
 • documentatii cadastrale pentru actualizare categorie de folosinta/destinatie;
 • documentatie intocmita in vederea repozitionarii;
 • dentificare numere cadastrale si topografice pe plan si în teren;
 • obtinere teren conform legii 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare in vederea obtinerii Ordinului Prefectului;
 • documentatia cadastrala intocmita pentru notare posesie.

Dintre multitudinea de documentatii pe care le-am intocmit, amintim:

 1. Realizarea cadastrului rutier pentru tronson de drum DN 6, DN7, DN 7B, tronson DN 69, DN 79
 2. Intocmirea documentatiilor necesare pentru prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pentru drumuri comunale
 3. Intocmirea documentatiilor necesare pentru prima inscriere in sistemul integrat de cadastru si carte funciara pentru strazi in UAT Sacosu Turcesc, UAT Gavojdia, UAT Pancota.
 4. Servicii de topografie si servicii de cadastru pentru tronsoanele de drumuri judetene aflate in patrimoniul Judetelor Arad, Timis, Caras-Severin
 5. Realizarea cadastrului rutier pentru tronson de drum Varianta de Ocolire Timisoara intre DN 6 si DN 69
 6. Realizarea cadastrului rutier pentru tronson de drum Varianta de Ocolire Lugoj
 7. Contract multianual pentru servicii de topografie si cadastru bunuri imobile detinute de Judetul Timis
 8. Contract pentru actualizare de date pentru fiecare locatie de instanta pentru imobilele administrate de Tribunalul Timis
 9. Documentatii pentru emitere Titluri de proprietate asupra terenurilor UAT Sacosu Turcesc, UAT Bethausen, UAT Buteni
 10. Documentaţiii cadastrale pentru receptia planului parcelar si atribuire numere cadastrale pe UAT Arad, Sofonea, Pecica, Ghiroda, Giroc, Mosnita Noua, Pischia, Victor Vlad Delamarina, etc.
 11. Documentatii pentru receptia suportului topografic al PUZ si dezlipire conform PUZ – suprafata de 25 ha UAT Giarmata
 12. Documentatii pentru receptia suportului topografic al PUZ si dezlipire conform PUZ – suprafata de 4 ha, UAT Dumbravita
 13. Documentatii pentru receptia suportului topografic al PUZ si dezlipire conform PUZ – suprafata de 16 ha UAT Ghiroda
 14. Documentatii pentru edificare hala in suprafata de 4.31 ha - UAT Timisoara
 15. Documentatie pentru alipire imobile in suprafata de 25 ha - UAT Giarmata
 16. Documentatii necesare pentru deviere canal – UAT Ghiroda, UAT Timisoara
 17. Documentatii de actualizare date pasuni - UAT Ghiroda
 18. Documentatii pentru receptia suportului topografic al PUG – UAT Jimbolia, UAT Buzias, UAT Sacosu Turcesc, UAT Buteni, UAT Nitchidorf, UAT Sanandrei, UAT Deva, UAT Arad, UAT Checea, UAT Gottlob

 

Cadastrul general este sistemul unitar si obligatoriu de evidenţă tehnică, economică si juridică a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării. Entitatile de baza ale acestui sistem sunt parcela, constructia si proprietarul. Sistemul de evidenţă al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în registrul de publicitate imobilară.

Avand in vedere dificultatile pe care firmele prestatoare le intampina in realizarea cadastrului general datorita intinderii sale fizice (un intreg UAT) precum si a timpului foarte indelungat pentru finalizarea acestuia datorita multitudinilor de neconcordante in actele de proprietate, Guvernul Romaniei impreuna cu Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara au lansat Programul National de Cadastru si Carte Funciara – PNCCF – pe intelesul tuturor – Cadastru Sistematic. Acesta are ca scop realizarea doar pe anumite sectoare, unele dintre acestea fiind prioritare datorita faptului ca sunt traversate de Proiecte de Interes National.

Realizarea înregistrării sistematice în sistemul integrat de cadastru si carte funciară prezintă un grad de dificultate ridicat, datorat nu în mod particular de latura inginerească a lucrării, ci în special de cea juridică, respectiv cunoasterea dreptului cadastral-funciar.

După încheierea lucrărilor tehnice de cadastru vor fi deschise noi cărţi funciare din oficiu, astfel registrele de transcripţiuni si inscripţiuni, cărţile funciare si orice alte evidenţe de cadastru si publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile cărţi funciare.

Noi am participat in 2016 la Proiectul Pilot – Programul National de Cadastru si Carte Funciara – UAT Buteni – Jud. Arad, iar in 2018 am fost prima societate care a incarcat pe platforma e-terra3, finalizand cu succes un proiect de asemenea anvergura – Cadastru Sistematic – UAT Seitin, Judetul Arad, finantat prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara – Finantarea 2.

Finalizarea proiectelor amintite mai jos denota profesionalismul, capabilitatea si implicarea de care au dat dovada specialistii nostrii, rezolvand cu succes orice impediment aparut si recomandandu-i pentru viitoare proiecte, indiferent de dificultatea acestora.

De la inceperea proiectului PNCCF pana in prezent societatea noastra a inregistrat cu succes in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara un numar de peste 30000 imobile, finalizand lucrari in cadrul mai multor UAT-uri, printre care amintim:

 • Orasul Pancota – Jud. Arad;
 • Com. Buteni – Jud. Arad;
 • Com. Seitin – Jud. Arad;
 • Orasul Buzias – Jud. Timis;
 • Com. Cheveresu Mare – Jud. Timis;
 • Com. Gavojdia – Jud. Timis;
 • Com. Nitchidorf – Jud. Timis;
 • Com. Criciova – Jud. Timis;
 • Com. Giera – Jud. Timis, etc.